post

Stručnjaci Zavičajnog muzeja “Stjepan Gruber” Županja u posjeti Neolitu

  • Janja Juzbašić – Direktor Zavičajnog muzeja “Stjepan Gruber” Županja
  • Hrvoje Taklac – Kustos Zavičajnog muzeja “Stjepan Gruber” Županja

Reportaža RTV Hit Brčko