IZVRŠENI ZADACI U 2015. – VAŽNA OSNOVA ZA RAD U 2016.

 • Memorandum o saradnji i ZAHTJEVI i inicijative prema Vladi Brčko distrikta BiH
 • Memorandum o saradnji sa vjerskim organizacijama sva tri naroda u Brčko distriktu
 • Peticija državnoj Komisiji da se zavičajna muzejska zbirka proglasi nacionalnim spomenikom kulture Bosne i Hercegovine.
 • Memorandum o saradnji sa Policijom Brčko distrikta u oblasti edukacije, sprečavanje DEVASTACIJE kulturnih dobara i javne infrastrukture značajne za bezbjednost građana Brčko distrikta BiH.
 • Memorandum o saradnji sa mjesnim zajednicama na afirmaciji arheoloških lokaliteta i turizma ukupno 7 MZ
 • Memorandumi o saradnji sa NVO „Vermont“ i „Prizma“
 • Saradnja sa stručnim institucijama Muzej Semberije Bijeljina i Muzej Sjeveroistočne Bosne Tuzla.
 • PISMO podrške Privredne komore Brčko distrikta BiH,
 • Pismo podrške vjerskih organizacija Brčko distrikta od sva tri naroda,
 • Podrška i aktivno angažovanje Rotari Kluba u Brčkom, da Brčko dobije stalnu muzejsku postavku.
 • Saradnja i podrška Jevrajske zajednice Doboj, Sinagoga bila na mjestu zgrade Policije i druga kulturna i materijalna zaostavština Jevrejskog naroda u Brčkom.

ZAHTJEVI PREMA VLADI BR^KO DISTRITA

 • Saradnja sa vjerskim organizacija u rješavanju problematike GROBLJA za ateiste i strance i sve one građane koji iz bilo kojih razloga ne žele da se sahrane u postojeća groblja i mezarja.
 • Rješavanje USLOVA koje je u dopisu uputila državna komisija prema Vladi i Gradonačelniku. Državna komisija za zaštitu pokretne kulturne baštine Bosne i Hercegovine u vlasništvu Neolita insistira da se dodijeli prostor za ZBIRKU kako bi mogli završiti STRUČNI dio procjene po službenoj dužnosti.
 • Prijedlog ministra turizma u Vladi Republike Srpske de se iznađe modus pomoći da Brčko dobije muzej. Javno objavili svi mediji u regionu.
 • Kulturno-turistička manifestacija „Mjesec muzeje“ održana u Septembru 2015. godine GRANT još nije odobren od strane Odjeljenja za privredu, sport i kulturu.
 • Inicijativa prema Vladi da se UG „NEOLIT“ proglasi od posebnog interesa za kulturu Brčko distrikta na osnovu ARHEOLOŠKO-ETNOGRAFSKOG RESURSA, više od 1000 eksponata od Paleolita, Neolita, Ilira, Kelta, Rimljana, Otomanskog perioda.
 • Da se angažuju ARHEOLOZI na projektu „RIMSKOG KAŠTELA“ na obali Save kod sela Trnjaci između Brezovog Polja i Brčkog. Lokalitet poznat više stotina godina. Posebno dokumentovan od arheologa iz Tuzle 1981-2g.
 • Da se Zavičajna muzejska zbirka Neolita uvrsti u program manifestacije Savski cvijet i program „DANI EVROPSKE BAŠTINE u Brčkom“ za 2016.